Bel: 038 452 8444

Mail:

Wereldfoundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid gaat volgens ons verder dan alleen materiaalkeuze en energieverbruik. We vinden het belangrijk om samen te werken aan een betere wereld. Concreet houdt dit voor ons in dat we goed werkgeverschap laten zien en ons constructief opstellen naar leveranciers en onderaannemers. Daarnaast steunen we sinds begin 2017 het werk van Wereldfoundation. De missie van Wereldfoundation is om mensen in ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak te bieden, als onderdeel van integrale hulp, ten einde de spiraal van armoede te doorbreken. Voor elke woning die EvertsenBouw realiseert, kan de Wereldfoundation met onze steun een solide huis bouwen voor een familie in Bangladesh.

Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waarmee mensen een duurzaam, stevig huis, geheel naar eigen wensen, kunnen realiseren. Het geld dat mensen ontvangen noemen we een microhypotheek. De mensen die in aanmerking komen voor een microhypotheek zijn mensen die al een keer een kleine lening hebben gehad en hebben geleerd om met geld om te gaan. Zij hebben bijvoorbeeld een microkrediet ontvangen om een koe te kopen zodat zij door verkoop van melk over een inkomen kunnen beschikken.

Via een lokale hulporganisatie wordt de microhypotheek verstrekt waarmee een huis wordt gebouwd. De eigenaren verplichten zich tot terugbetaling van deze lening aan de lokale hulporganisatie. De afbetaling van de microhypotheek komt in een zogenaamd “revolving fund”, wat eigendom is van de lokale hulporganisatie. Vanuit dit fonds kunnen nieuwe leningen worden verstrekt en kunnen weer meer mensen aan een huis geholpen worden. Door deze werkwijze wordt aan vele mensen de kans gegeven hun bestaan te verbeteren waarbij een appèl wordt gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Doorbreek de spiraal van armoede

Goede huisvesting doorbreekt de spiraal van armoede. Het draagt bij aan het verbeteren van leefomstandigheden, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Bovendien geeft het bezit van een huis de mensen weer een gevoel van eigenwaarde en wordt men onafhankelijk van hulp. Onderdak is dan ook een essentiële schakel bij de bestrijding van armoede.

Een eigen huis

Eigenaar mr. Dulal Baroi, over zijn nieuwe huis:
Iedere familie groeit op met een droom. Het is een droom om een mooi huis te hebben, niet alleen om je gezinsleden onderdak te kunnen bieden maar ook voor de volgende generatie. Veel mensen hebben een stukje land, maar weinigen hebben het geluk ooit een eigen huis te bezitten. Voor veel mensen blijft het bezit van een eigen huis een droom. In mijn geval is de droom uitgekomen. Hij werd realiteit, mogelijk gemaakt door het huizenfonds.

Waarom Bangladesh?

Bangladesh behoort bij de armste landen van de wereld, ongeveer 90 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het land is 5 keer zo groot als Nederland en er leven ongeveer 150 miljoen mensen. Daarmee is het ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Bangladesh wordt regelmatig geteisterd door natuurrampen als overstromingen en cyclonen. Toch laten de mensen zich niet uit het veld slaan. Wereldfoundation is onder de indruk van de veerkracht en de werklust van de Bengalen. Ze zijn toekomstgericht en de bevolking blijkt betrouwbaar te zijn in het nakomen van gemaakte afspraken. Ingrediënten voor een goede samenwerking met impact. Omdat de kosten in Bangladesh nog erg laag zijn kunnen we met onze bijdragen relatief veel mensen helpen. Meer informatie over Wereldfoundation, hun werk, partners, resultaten en evenementen vindt u op de website: www.wereldfoundation.nl