Milieubewust bouwen

Onze visie op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid

Voor ons is duurzaamheid méér dan alleen de keuze van materialen en het beperken van energieverbruik. We geloven dat echte duurzaamheid zich manifesteert in onze relaties, ons gedrag en onze impact op de wereld. Dit betekent dat we ons sterk maken voor eerlijk werkgeverschap, oprecht en respectvol samenwerken met onze leveranciers en onderaannemers. We kijken verder dan onze directe omgeving.

Gezond in eigen huis

Wist u dat geen enkele generatie vóór ons zoveel tijd in gesloten ruimtes doorbracht als wij? Nooit eerder zaten we zoveel binnen als nu. Een gezond leven leiden in uw eigen huis is daarom van groot belang.

Thuis is niet alleen een plek om te slapen of te eten. Het is een plek waar we ontspannen, tot rust komen en onze batterij opladen voor een nieuwe dag. Daarom is het van cruciaal belang dat uw huis uw gezondheid en welzijn bevordert.

Maar hoe zeker bent u ervan dat de muren waartussen u zoveel tijd doorbrengt, bijdragen aan uw gezondheid? Hoe beïnvloeden onze woningen ons eigenlijk op fysiek en mentaal vlak? Dit is waar bouwbiologie om de hoek komt kijken. Het is de wetenschap die de kruising van mens en woonruimte onderzoekt om zo bij te dragen aan een gezond thuis.

Biobased materialen

In de bouwbiologie draait alles om de mens en omgeving. Het hart van deze wetenschap? Biobased materialen. We kiezen voor materialen die de aarde zo min mogelijk belasten en die, na gebruik, weer teruggegeven kunnen worden aan de natuur. Hout is hier een perfect voorbeeld van.

Onze projecten zijn niet alleen een reflectie van deze principes, maar ook een voorbeeld voor de toekomst. We hebben grootse ambities. We dromen van bouwplannen waarin bewoners niet alleen met elkaar, maar ook met hun omgeving in harmonie leven. Het gaat hierbij niet alleen om huizen, maar om leefomgevingen waarin bewoners oog hebben voor elkaar en gezamenlijk zorg dragen voor de natuur.

Daar profiteren niet alleen wij van, maar ook de generaties na ons.

Natuurversterkend

Binnen onze visie is de mens meer dan een bewoner, maar als onderdeel van het grotere ecosysteem. Hierin staat zowel duurzaamheid als ook de versterking van de natuur om ons heen. Ons doel? Bouwprojecten realiseren die niet alleen minimale impact hebben op het milieu, maar die daadwerkelijk bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit en het welzijn van het ecosysteem.

Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene, natuurlijke leefomgeving directe voordelen heeft voor onze mentale en fysieke gesteldheid. Dit uit zich in een verhoogde productiviteit, een boost in creativiteit en een algeheel gevoel van welzijn. Wij gebruiken deze inzichten in onze ontwerpen, waarin we natuurlijke elementen verweven met moderne architectuur.

Niet alleen kiezen we voor duurzame, hernieuwbare materialen, maar ook voor technieken die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Zo implementeren we bijvoorbeeld dampopen constructies in de buitenste lagen van onze gebouwen. Dit komt het binnenklimaat ten goede. Ons streven? Architectuur die hand in hand gaat met de natuur.

Duurzaam project uitgelicht

8 biobased woningen Zwolle

Dit bouwproject zet zich in om circulair en energieneutraal te bouwen, met een focus op het gebruik van natuurlijke, hergebruikte en hernieuwbare materialen. Door samen te werken met de toekomstige bewoners in een co-creatietraject, ontstaat er een synergie tussen duurzaamheid, esthetiek en functionaliteit. Bewoners kunnen bijvoorbeeld samen beslissen over investeringen zoals een gemeenschappelijke energieopslag.

Bij het verbruik van energie, water en afval streven we ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke bronnen en duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en hergebruiken van regenwater, het installeren van zonnepanelen en het stimuleren van afvalreductie en scheiding.

Scroll naar boven